Atatürk Günlüğü
Antu.com Forum Ana Sayfa

Sayın Ziyaretçimiz Hoşgeldiniz

Forumlarımıza bağlanmak için
tıklayınız


Sayın Ziyaretçimiz , Antu.com Forumlarına Hoşgeldiniz
Sayın Ziyaretçimiz , Antu.com Forumlarına Hoşgeldiniz.

Antu.com Fenerbahçe Forumlarına Ücretsiz üye olarak Dünyadaki bütün Fenerbahçelilerle , Fenerbahçeyi ve Türk Futbolunu Tartışabilirsiniz.
Antu.com Foruma Ücretsiz E-mail ile (yahoo,gmail,hotmail,msn vb.) kayıt olamazsınız. Forumlarımıza Üye olmak için tıklayın!

Yüzbinlerce başlığı ve milyonlarca mesajı okuyup cevap yazabilirsiniz.
Dünyadaki binlerce Fenerbahçeliyle Özel Mesaj yoluyla tanışıp konuşabilirsiniz.
Antu Multimedya Forumları vasıtasıyla binlerce Resim,video izleyip, size ait resimleri, videoları gönderebilirsiniz. Fenerbahçe, Türk ve dünya sporuyla ilgili golleri ve görüntüleri izleyebilirsiniz.

Bütün bu imkanlara ve daha fazlasına Forumlarımıza üye olarak sahip olabilirsiniz.


forum.antu.com - Fenerbahçe Forumları - Atatürk - Atatürk Günlüğü

Paylaş 
Sayfa: 1.2.[3].4.5.6.7
03.05.2010 21:10 Pazartesi Konu Puanı: 0

NaxHar
Atatürk Günlüğü

3 Mayıs 2010

Günün Fotoğrafı:Günün Sözü:

Fenerbahçe Kulübü´nün her tarafta takdir edilmiş çalışmalarını işitmiş ve bu gayreti gösterenleri tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin yerine getirilmesi bugün mümkün olabilmiştir. Takdir ve tebriklerimi buraya kaydetmekle övünüyorum. (Kulübümüzün Hatıra Defterine...)

M. Kemal ATATÜRK

Tarihte Bugün:

1935 - ´´Türkkuşu´´ Atatürk tarafından hizmete açıldı.

Atatürk´ün‚ Türkkuşu´nun hizmete açılışı nedeniyle Etimesgut Hava Alanı´nda yapılan törende konuşması: "...Türk çocuğu! Her işte olduğu gibi‚ havacılıkta da‚ en yüksek düzeyde‚ gökte seni bekleyen yerini‚ az zamanda dolduracaksın!"

1934 - Kayseri Uçak Fabrikasında yapılan ilk parti 6 avcı uçağından biri‚ 50 dakikalık uçuşla Kayseri´den Ankara´ya geldi.

1926 - Atatürk´ün‚ Çankaya´da Sivas Heyeti´ni kabulü.

1920 - Sağlık Bakanlığının Kuruluşu.

Mustafa Kemalin 19 Mayıs 1919da‚ Samsuna çıkışı ile başlayan Milli Kurtuluş Savaşımızın dönüm tarihi‚ Ankarada Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920dir. Bu tarih Cumhuriyete giden yoldaki en önemli aşamadır. Yüce Meclis‚ 2 Mayıs 1920de 3 sayılı Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanunu çıkararak‚ bu Kanunun 1. maddesi ile içerisinde Sıhhıye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaletinin (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) de bulunduğu Bakanlar Kurulunu oluşturmuştur. İcra Vekilleri Heyeti Reisliğine (Başbakan) Mustafa Kemal getirilirken Dr. Adnan Bey de Ankara Hükümetinin ilk Sağlık Bakanı olmuştur. Sağlık Bakanlığı olarak Ankara Vilayet Konağının bir odası kullanılmıştır. Bakanlığın kurulması ülkemiz sağlık hizmetlerinin ülkeyi yönetenlerin asli görevi olduğu bilincinin ortaya konulması açısından çok önemlidir.

1921 - Güney ve Batı cephelerinin birleştirilerek İsmet Paşa´ya verilmesi. İstanbul´da gizli olarak kurulan "Müdafaa-i Milliye" teşkilatının Ankara Hükümeti tarafından resmen tanınması.

1921 - Mustafa Kemal‚ Fevzi ve İsmet paşalar arasında yapılan görüşmeler sonunda‚ Refet Paşa komutasındaki Güney Cephesi´nin lağvedilerek bütün birliklerin Batı Cephesi´nin emrine verilmesi kararlaştırıldı.

1920 - TBMM´de meclis başkanlığında çalışacak ilk Bakanlar Kurulu olan "İcra Heyeti Vekillerinin" seçilmesi.
İcra Vekilleri Heyeti‚ 5 Mayısta Mustafa Kemal başkanlığında ilk toplantısını yaptı (24 Ocak 1921´e kadar Atatürk´ün başkanlığında görev yapmıştır). (Dahiliye Vekaletine Cami bey‚ Adliye Vekaletine Celaleddin Arif Bey‚ Nafıah vekaletine İsmail Fazıl Paşa‚ Hariciye Vekaletine Bekir Sami Bey‚ Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimai Vekaletine Dr. Adnan Bey‚ İktisat Vekaletine Yusuf Bey‚ Müdafaa-i Milliye Vekaletine Fevzi Paşa‚ Erkan-i Harbiye-i Umumiye´ye İsmet Bey)

Düzce´de ayaklanmacılar Bolu´yu da ele geçirdi. Katliama girişen isyancılar‚ Bolu mutasarrıf vekili ile birlikte 13 kişiyi vahşice parçaladı‚ subaylara işkence yaptı‚ evleri yağmaladı.

1919 - XV. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir´in Erzurum´a gelişi.

1918 - Atatürk´ün‚ İstanbul´da Fenerbahçe Kulübü´nü ziyareti ve kulübün hatıra defterine yazdıkları: "Fenerbahçe Kulübü´nün her tarafta takdir edilmiş çalışmalarını işitmiş ve bu gayreti gösterenleri tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin yerine getirilmesi bugün mümkün olabilmiştir. Takdir ve tebriklerimi buraya kaydetmekle övünüyorum."


1915 - Ermeniler Van´da büyük bir katliama giriştiler.

1915 - Atatürk´ün‚ 19. tümen birliklerine emri: "Bütün muharebelerde‚ gerek subayların gerekse erlerin gösterdikleri kahramanlık cidden şan ve namus örneği olacaktır. Subaylar ve erlerin karşımızdaki düşmanı‚ tek kişi kalıncaya kadar denize atabileceğine tam inancım vardır. ...Karşımızdaki düşmanı tümüyle yok etmekten ibaret olan görevimizi yapmak için sahip bulunduğumuz kuvvetlerden başka kuvvet istemek‚ Kirte bölgesinde ve vatanın diğer sınırlarında yapılan muharebeleri hatırlamamaktan ileri gelebilir. Benimle beraber burada harp eden bütün askerler kesinlikle bilmelidir ki‚ bize verilen vatan ve namus görevini tam olarak yapmak için‚ bir adım geri gitmek yoktur. Bu sırada uyku ve istirahat aramanın‚ bu istirahatten yalnız bizim değil‚ bütün milletimizin ebediyen mahrum kalmasına sebep olabileceğini hepinize hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın benimle aynı düşüncede olduklarına ve düşmanı tamamen denize dökmedikçe yorgunluk işaretleri göstermeyeceklerine şüphe yoktur."

Atatürk´ün‚ Arıburnu´ndan‚ Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa´ya mektubu: "...Maydos bölgesi kuvvetlerine komuta ettiğim zaman aldığım tertibat ile‚ düşmanın karaya çıkmasına imkân verilmeyebilirdi. Liman von Sanders Paşa‚ bizim orduları‚ bizim memleketimizi tanımadığı‚ gerektiği şekilde incelemede bulunacak kadar da bir zamana sahip olmadığından‚ sadece‚ ihraç noktalarını tamamiyle açık bırakacak tertibat almış ve düşmanın karaya çıkmasını kolaylaştırmıştır. ...Vatanımızın savunulmasında kalp ve vicdanları bizim kadar çarpmadığına şüphe olmayan‚ başta Liman von Sanders olmak üzere bütün Almanların fikrî gücüne de itimat buyurmamanızı kesin olarak temin ederim. Bence‚ bizzat buraya teşrif ederek‚ umumi vaziyetimizin gereklerine göre bizzat sevk ve idare etmeniz münasip olur kardeşim."
  
04.05.2010 19:54 Salı #19

NaxHar
Atatürk Günlüğü

4 Mayıs 2010

Günün Fotoğrafı:Günün Sözü:

Adımlarını‚ attığımız uygarlık ve yenilik adımlarına uydurmak istemeyenler ne talihsizdirler! Bu gibiler hâlâ milleti aldatacaklarını ümit ediyorlarsa bu ümitleri‚ kendilerinin zarara uğramalarından başka bir sonuç vermeyeceğine şimdiden emin olabilirler.

M. Kemal ATATÜRK

Tarihte Bugün:

1937 - Atatürk´ün Cumhurreisi olarak başkanlık ettiği hükümet toplantısında‚ Tunceli´de ayaklanmacılara karşı daha etkili saldırılarda bulunulmasını‚ köylerdeki halkın toplanarak başka yerlere nakledilmesini ve daha başka önlemlerin alınmasını içeren "Tunceli Tenkil Harekâtı" kararları alındı.

Atatürk´ün‚ öğleden sonra Ankara Numune Hastanesi´ni ziyareti‚ dönüşte İsmet İnönü´nün köşküne‚ daha sonra Genelkurmay Başkanlığı´na uğraması.

1935 - Atatürk´ün‚ öğleden evvel Ankara Numune Hastanesi´ni ziyareti‚ geceyi kütüphanesinde çalışmakla geçirmesi.

1934 - Atatürk´ün‚ Yalova´dan Bursa´ya gelerek öğle yemeğini burada yemesi ve tekrar Yalova´ya dönüşü.

1931 - Mustafa Kemal Paşa TBMM´de üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

Dördüncü Büyük Millet Meclisi´nin açılışı.

Atatürk´ün‚ üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi´ne teşekkürü ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla ant içmesi: "Cumhurbaşkanı sıfatıyla‚ Cumhuriyetin kanunlarına ve millî egemenlik esaslarına riayet ve bunları savunma‚ Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle çaba sarf etme‚ Türk Devleti´ne yönelecek her tehlikeyi tam bir şiddetle men‚ Türkiye´nin şan ve şerefini koruma ve yükseltmeye ve üstlendiğim görevin gereklerine varlığımı vermekten ayrılmayacağıma -huzurunuzda- namusum üzerine söz vererek ant içerim."

Atatürk´ün‚ Çankaya´da Danimarka Elçisi Schon Peter´in güven mektubunu kabulü ve Elçi´nin söylevine cevap konuşması.

1924 - Atatürk´ün‚ "New York Herald" muhabirine hilâfet ve yabancı dinî kurumlar hakkında demeci: "...Her adımda patrikhaneler ve hilâfet gibi siyasî‚ dinî kurumların hukuku ile karşı karşıya geldik. Patrikhanelerin veya hilâfetin itirazlarına maruz olmaksızın hiçbir düzenleme veya ilerici fikir‚ idare şeklimize sokulamıyordu."

1920 - Bakanlar kurulu toplantısı.

Atatürk´ün‚ "Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde kabul edilen esasları ve İcra Vekilleri Heyeti´nde görev alan kişileri bildiren" genelgesi: "Millî iradenin fiilen vatanın mukadderatına el koymuş tanınması‚ esas ilke olarak kabul edilmiştir."

Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.

Maliye Vekilliğine Hakkı Behiç Bey´in‚ Maarif Vekilliğine Rıza Nur Bey´in seçilmeleri.

1915 - İngilizlerin‚ sabah‚ Arıburnu cephesinden Kabatepe´ye -topçu ateşi desteğinde- asker çıkarmaya başlaması üzerine Atatürk´ün‚ Kabatepe´deki 77. Alay Komutanı Binbaşı Saip Bey´e emri: "Kuvvetiniz‚ karaya çıkan düşmanı def etmeye kâfidir. Taarruz edip uzaklaştırınız!" (Taarruz sonucu‚ çıkarma yapan düşman ağır kayıp vererek tekrar gemilerine dönmüştür).


  
05.05.2010 22:04 Çarşamba #20

NaxHar
Atatürk Günlüğü

5 Mayıs 2010

Günün Fotoğrafı:Günün Sözü

Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında‚ durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını‚ her vasıtayla arttırmaya çalışmak‚ bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

M. Kemal ATATÜRK

Tarihte Bugün:

1938 - Atatürk´ün‚ saat 13.00´de otomobille Gazi Orman Çiftliği´ne gidişi‚ öğle yemeğini burada yemesi‚ akşamüzeri Çankaya´ya dönüşü.

1936 - Atatürk´ün‚ Mısır Kralı I. Fuat´ın ölümü nedeniyle Prens Faruk´a başsağlığı telgrafı.

1935 - Atatürk´ün‚ Çankaya´da Romanya Elçisi Eugene Fliotti´nin güven mektubunu kabulü.

1934 - Atatürk´ün‚ Yalova´dan vapurla Derince´ye gelişi‚ buradan trenle Ankara´ya hareketi.

1933 - Atatürk´ün‚ Ankara´ya 18 km uzaklıktaki Ahlatlıbel bölgesinde devam eden arkeoloji araştırmalarını izlemesi.

1926 - Gazi Orman Çiftliğinin 1. kuruluş yıldönümünün kutlanması‚ bu nedenle yüzlerce davetlinin çiftliği ziyareti.

1925 - Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş çalışmalarına başlandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal´e suikast girişimi gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Manok Manukyan idam edildi.

1922 - Atatürk´ün‚ Başkomutanlık Kanunu´nda mevcut yetkilerin kaldırılmasını isteyen muhalifler hakkında Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa´ya gizli telgrafı ve İsmet Paşa´nın Başkomutan´a düşüncelerini bildiren cevabı.

1920 - Türkiye Büyük Millet Meclisi´nce seçilen "İcra Vekilleri Heyeti"nin‚ Atatürk´ün başkanlığında ilk toplantısını yapması.

TBMM tarafından seçilen ilk Bakanlar Kurulu‚ Mustafa Kemal Paşa´nın başkanlığında toplandı.

1920 - Konya´da ayaklanma çıktı.

1920 - Şüeyhülislam Dürizzade Abdullah´ın fetvasına karşılık‚ Ankara Müftüsü Rıfat (Börekçi) ile Anadolu din adamlarının‚ 251 imzalı fetvası yayınlandı. (Hakimiyeti Milliye´de)

1919 (5-6) - Paris Konferansı görüşmelerinde‚ Lloyd George´un Yunanlıların İzmir´e çıkarılmasını önermesi.

Harbiye Nezareti´nin‚ 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliğine atanmasının Atatürk´e resmen bildirildiği hakkında Genelkurmay Başkanlığı´na yazısı.

Atatürk´ün 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği´ne atanma kararının‚ Takvim-i Vakayi´de yayımlanması.

1915 - İngilizlerin‚ sabah tekrar Kabatepe ve Arıburnu´ndan karaya asker çıkarmaya başlaması (Bu gece 19. Tümen´e bağlı bir kısım kuvvetlerin yaptığı taarruzlarla düşmana ağır kayıplar verdirilmiş‚ bir siper de zaptedilmiştir.


  
06.05.2010 22:41 Perşembe #21

NaxHar
Atatürk Günlüğü

6 Mayıs 2010

Günün Fotoğrafı:Günün Sözü:

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.

M. Kemal ATATÜRK

Tarihte Bugün:

1936 - Ankara Devlet Konservatuarı´nın kuruluşu.

1934 - Atatürk´ün‚ Ankara´ya gelişi.

Atatürk´ün‚ Çankaya´da Başbakan İsmet Paşa‚ Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş) Bey´i kabulü.

1931 - Nâzım Hikmet beş şiir kitabından dolayı yargılandı.
(10 Mayıs beraat etti.)

1922 - Başkomutanlık Kanunu´nun‚ Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde üçüncü defa 3 ay süre ile uzatılması.

Atatürk´ün‚ Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin gizli oturumunda‚ Başkomutanlık Kanunu´nun uzatılmasını istemeyen muhaliflere karşı konuşması: "...En büyük vazifemiz siyaset yapmak değil‚ en büyük vazifemiz topraklarımızda bulunan düşmanı çıkarmaktır." [Kocatürk]

1920 - TBMM İcra Vekilleri kararnamesi ile İstanbul basınının Anadolu´ya girmesinin yasaklanması.

TBMM´nde "İstanbul Hükümeti ile Resmi Muharebenin Memnuniyeti Hakkında" 12 sayılı karar çıkarıldı.

1920 - Atatürk´ün‚ Milli Mücadele´ye hizmeti geçenlere Büyük Millet Meclisi adına teşekkürü: "Mütarekeyi izleyen günlerde haksız yabancı işgaliyle karşılaşan bütün memleket parçalarında ırz ve vatanın korunması için hizmet veren bütün idareciler ve komutanlarla subaylar ve memurlar ve halk ile millî kahramanlara‚ Büyük Millet Meclisi´nin özel teşekkürlerini sunmaya Meclis tarafından görevlendirildim. Bu görevi yaparken yüksek bir ruh hazzı ile duygulandığımı ilâveten ifade ederim."

1919 - Harbiye Nezareti tarafından Atatürk´e‚ müfettişlik vazifesiyle ilgili yetkilerini belirten talimatın verilmesi ve acele hareketinin istenmesi.

Atatürk´ün‚ Harbiye Nezareti´ne "İtilâf Devletleri´yle yapılan antlaşma ve alınan kararların Hariciye Nezareti´nden‚ görev sahasına giren vilâyetleri gösteren bir krokinin de Dahiliye Nezareti´nden alınarak kendisine verilmesi" hakkında yazısı.

1919 (5-6) İngiltere Başkanı Lloyd George‚ Paris´te Barış Konferansı´nda Yunanlıların İzmir´e çıkarma yapmasını istedi.

1917 - Atatürk´ün‚ bölge vali ve mutasarrıflarıyla ordunun iaşesiyle ilgili görüşmelerde bulunması.

1916 - Rusların‚ sabah Kulp cephesine taarruzu‚ kuvvetlerimizin ağır kayıplar vermesine rağmen‚ bu taarruzun merkez ve sol kanatta püskürtülmesi‚ ancak sağ kanatta düşmanın tepelerde kalması.

1916 - Atatürk´ün‚ Siirt´ten Madam Corinne´e Fransızca mektubu: "Batıdan doğuya kadar devam eden uzun ve yorucu bir yolda iki ay kadar seyahat ettikten sonra bir istirahat anı bulunabileceğine inanılır‚ değil mi? Fakat heyhat! Görülüyor ki‚ bu ancak ölümden sonra mümkün olacak!"

1915 - İkinci Kirte muharebesi.

5 Mayıs 1915 günü Kabatepe ve Arıburnu´ndan karaya çıkan İngilizlerin‚ yerleştikleri siperlerde tahkimatla meşgul olması ve karaya yeni çıkardığı topçuların‚ Kanlısırt´taki mevzilerimizi dövmeye başlaması üzerine Atatürk´ün Sol Kanat Kuvvetleri Komutanlığı´na emri: "Düşman ihtimal bir taarruz hazırlığı yapmaktadır. Tahkimat yapılarak mevziin hiçbir zayıf kısmı kalmaması ve Sol Kanat Kuvvetleri parçalarının‚ birbirini himaye edebilecek vaziyetin temini."
  
07.05.2010 19:42 Cuma #22

NaxHar
Atatürk Günlüğü

7 Mayıs 2010

Günün Fotoğrafı:Günün Sözü:

Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.

M. Kemal ATATÜRK

Tarihte Bugün:

1938 - Atatürk´ün‚ öğleden evvel otomobille Çubuk Barajı´na kadar gezinti yapması‚ öğleyin Çankaya´ya dönüşü.

1937 - Atatürk´ün‚ Çankaya´da Genelkurmay Başbakanı Mareşal Fevzi Çakmak´ı kabulü.

1934 - Atatürk´ün‚ Çankaya´da Yunan Savunma Bakanı General Kondilis ile Yunan Genelkurmay Başkanı´nı kabulü.

1926 - Atatürk´ün. Çankaya´da Burdur Heyetini kabulü..

1925 - Gazeteci Hüseyin Cahit Bey (Yalçın) İstiklal Mahkemesi tarafından Çorum´da müebbet sürgün cezasına çarptırıldı.

1924 - Yunus Nadi´nin kurduğu ve başyazarlığını yaptığı‚ Ahmet Rasim Ahmet Refik ve Peyami Safa gibi isimlerin yeraldığı Cumhuriyet gazetesi yayma başladı.

Atatürk´ün‚ Millî Mücadele ve Bağımsızlık Savaşı üzerine Yunus Nadi Bey´le görüşmesinin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanması: "...Türkiye´nin ve Türk milletinin ve Türk milleti menfaatlerinin en emin savunmasının ancak Ankara´dan olabileceği olaylarla belli olmuştur."

1921 - Atatürk´ün‚ Moskova dönüşü Kars´tan Erzurum´a gelen Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey´e tebrik telgrafı ve kendisini Ankara´ya çağırması.

1919 - İtilaf Devletleri´ne mensup gemiler İzmir limanına gelmeye başladı.

Harbiye Nezareti tarafından Yıldırım Kıtaatı Müfettişliği´ne‚ 13.‚ 3. ve 15. Kolordu Komutanlıklarına‚ Atatürk´ün 9. Ordu Müfettişliği´ne atandığının bildirilmesi ve yetkilerini gösteren talimatın birlikte gönderilmesi.

Atatürk´ün‚ Harbiye Nezareti´ne‚ 9. Ordu Müfettişliği karargâh mensuplarının 3 aylık ödeneklerinin şimdiden ve İstanbul´dan verilmesini isteyen yazısı.

1918 - Orta Avrupa imparatorlukları ile Romanya arasında Bükreş antlaşması.

1916 - Atatürk´ün‚ beraberindekilerle sabah Siirt´ten hareket ederek saat 16.00´da Garzan´a gelişi‚ Hükümet Dairesi´nde misafir edilerek geceyi burada geçirişi.

1915 - 2. Kirte Savaşı.

Atatürk´ün‚ 19. Tümen birliklerine emri: "Subaylar ve küçük subayların‚ ateş yönetimine pek ziyade önem vermelerini ve hücum sürelerinde‚ komşu birliklerin daha ziyade dikkat etmelerini kesinlikle isterim."


  
08.05.2010 19:35 Cumartesi #23

NaxHar
Atatürk Günlüğü

8 Mayıs 2010

Günün Fotoğrafı:Günün Sözü:

Bütün dünya bilsin ki‚ benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı‚ düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda‚ bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.

M. Kemal ATATÜRK

Tarihte Bugün:

1935 - Atatürk´ün‚ Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu´nun Genel Kongresi nedeniyle kendisine gönderilen bağlılık telgrafına teşekkürü.

Atatürk´ün‚ öğleye doğru Nuri Conker´in evine gidişi‚ daha sonra Marmara Köşkü´ne gelerek öğle yemeğini burada yemesi.

1933 - Atatürk´ün‚ akşamüzeri Ahlatlıbel bölgesine giderek‚ burada yapılan kazıları izlemesi.

1930 - Kırklareli´nde‚ Atatürk Heykeli´nin açılışı.

1926 - Atatürk´ün‚ Ankara´dan trenle Konya´ya gelişi‚ buradan Tarsus´a hareketi.

1920 - Atatürk´ün Geyve´de bulunan Ali Fuat Paşa´ya‚ Ankara´yı tehdit eden isyanlar sebebiyle telgrafı: "...Bugün‚ Ankara‚ yani bütün millî varlık tehlike altında saymak lâzımdır. Bu sebeple her şeyden evvel Ankara´da tam anlamıyla güvenlik sağlamak için‚ bir fesat sahasını çevreleyen Safranbolu‚ Çerkeş‚ Kızılcahamam‚ Beypazarı‚ Mudurnu‚ Geyve hattında savunma ile ilgili bir vaziyet muhafazasına çalışılmak gereklidir."

1919 - Atatürk´ün‚ 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği´ne atandığının Harbiye Nezareti tarafından bütün kolordulara bildirilmesi.

1916 - Atatürk´ün‚ beraberindekilerle sabah Garzan´dan at üzerinde hareket ederek saat 16.00´da -Batman üzerinden- Malabadi köyüne gelişi ve geceyi burada geçirişi.

Atatürk´ün‚ Madam Corinne´e Fransızca mektubu: "Tabiî ki şu anda bulunduğum yeri bilmiyorsunuz. Burasını size tanıtamam da; çünkü yerini gösterecek bir harita bile yok. Kısaca‚ gürül gürül akan sayısız dereler ile sulanan‚ fevkalâde güzel‚ yeşil çamlarla örtülü bir dağ silsilesi tasavvur edebilirsiniz. Ormanlarımızda binlerce bülbül var ve dağlarımızın bir kısmı hâlâ tertemiz beyaz örtüsünü koruyor. Hava tertemiz‚ sular da öyle. Ruslar pek uzakta değiller ama‚ Çanakkale´deki gibi yakın değil."

1915 - İkinci Kirte muharebesi.

Atatürk´ün‚ Kanlısırt´a baskın yapan Fedaî Müfrezesi gazilerini Kemalyeri´ne çağırarak -gösterdikleri kahramanlık nedeniyle- kutlaması. Çanakkale cephesini ziyaret eden Alman ve Macar gazetecilerin‚ 19. Tümen Karargâhı´na gelişleri.

1915 (7-8) - Atatürk´ün emri ile Üsteğmen Saffet komutasındaki Fedaî Müfrezesi´nin‚ düşmana Kanlısırt bölgesinde baskın şeklinde taarruzu ve bu taarruzu takiben sabah saat 9.00´da sağ kanattaki bir kısım askerlerimizin de taarruzuyla bazı düşman siperlerinin ele geçirilişi‚ bu arada düşmanın giriştiği bir karşı taarruzun‚ Cesarettepesi´nde Mehmet Çavuş Müfrezesi tarafından püskürtülmesi (Bugün‚ büyük kahramanlıklar gösteren 140 kişilik Fedaî Müfrezesi‚ taarruzları sonucu düşman siperleri içine girmiş‚ onları bozguna uğratmışsa da kayıplarının ağırlığı‚ özellikle komutanları Üsteğmen Saffet´in omuzundan yaralanması‚ takviye kuvvetlerin kendilerine yeterli yardımı sağlayamaması gibi nedenlerle‚ girişimleri tam bir sonuca ulaşamamıştır. )

1912 - Atatürk´ün‚ Derne´de Aynımansur Karargâhı´ndan‚ Selanik´te Salih (Bozok) Bey´e mektubu: "...Biz vatana borçlu olduğumuz fedakârlık derecelerini düşündükçe bugüne kadar yapılan hizmeti pek değersiz buluyoruz. Vicdanımızdan gelen bir ses‚ bize vatanın bu sıcak ve samimî ufuklarını tamamen temizlemedikçe‚ gemilerimizin Tobruk‚ Derne‚ Bingazi ve Trablusgarp limanlarında tekrar demir atmış olduğu görmedikçe vazifemizi bitirmiş sayılamayacağımızı ihtar ediyor! ...Vatan mutlaka selâmet bulacak‚ millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selâmetini‚ kendi saadetini memleketin ve milletin selâmet ve saadeti için feda edebilen vatan evlâtları çoktur."


  
09.05.2010 13:08 Pazar #24

NaxHar
Atatürk Günlüğü

9 Mayıs 2010

Günün Fotoğrafı:Günün Sözü:

Büyük başarılar‚ değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.

M. Kemal ATATÜRK

Tarihte Bugün:

1935 - CHP Dördüncü Büyük Kurultayı Ankara´da toplandı.
Kurultayda ´´fırka´´ yerine ´´parti´´ sözcüğü benimsendi.

Partinin adının "Cumhuriyet Halk Fırkası"ndan "Cumhuriyet Halk Partisi"ne dönüştürüldüğü bu kurultay‚ aynı zamanda parti genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk´ün katıldığı son kurultay oldu.

´´Altı Ok´´ daha ayrıntılı şekilde ele alındı. ´´Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir´´ denilerek‚ ´´Kemalizm´´ ilk kez resmi olarak tanımlandı.

Bu kurultayda tüzük ve programla birlikte tüm parti belgeleri öz Türkçe kelimeler kullanılarak hazırlandı ve "Fırka" kelimesi yerine "Parti" denilmesinin yanısıra tüzükte "parti kendi bağrından doğan hükümet teşkilatı ile kendi teşkilatını birbirini tamamlayan bir birlik tanır" şeklinde tanımlar getirilerek tek parti yönetimi biçimlendirildi.

Atatürk´ün 4. Kurultay konuşması

(http://www.ataturktoday.com/CHP/1935Ataturk4KurultayKonusmasi.htm )

Parti tüzüğüne konulan maddelerle parti ile devletin kaynaştırılması yoluna gidildi. 18 Haziran 1936´da Parti Genel Başkanı Vekili İsmet İnönü´nün yayınladığı genelge ile parti ile hükümetin birleştirilmesi kararı uygulamaya sokuldu. Genelge ile‚ İçişleri Bakanı´nın parti yönetim kurulu üyeliğine alındığı ve genel sekreterlik görevinin verildiği‚ illerde parti il başkanlıklarına il valisinin getirildiği belirtildi. 13 Şubat 1937 tarihinde de‚ "Türkiye Devletinin resmi dili Türkçedir; makarrı Ankara şehridir" şeklindeki anayasanın (1924 Anayasası) 2. Maddesine de‚ "Türkiye devleti‚ cumhuriyetçi‚ milliyetçi‚ halkçı‚ devletçi‚ laik ve devrimcidir" şeklindeki CHP´nin altı ilkesi eklendi.

Atatürk´ün‚ Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Kurultayı´nı açış konuşması: "Uçurum kenarında yıkık bir ülke... Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar... Yıllarca süren savaş... Ondan sonra‚ içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan‚ yeni sosyete‚ yeni devlet ve bunları başarmak için arasız‚ devrimler... İşte Türk Genel Devrimi´nin bir kısa ifadesi!"

1933 - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında Geçici Ticaret Antlaşması imzalandı.

1926 - Atatürk´ün‚ Konya´dan Tarsus´a gelişi.

1922 - Atatürk´ün‚ "Orduya Armağan" ve "Orta Anadolu´da Yunan Faciaları" adlı iki kitabını gönderen Zonguldak istihbarat Müdürü Tahir (Karauğuz) Bey´e teşekkür mektubu.

1921 - Ankara´da İstiklal Mahkemesi Türkiye Halk İştiraki-yûn Partisi kurucuları Tokat mebusu‚ bir ara dahiliye vekili seçilen Nazım Bey ile Ziynetullah Nuşirevan´ı ve arkadaşlarını mahkum etti.

Mahkeme Yunan birliklerine sığınan Çerkez Ethem ile kardeşleri gıyaplarında idam cezasına çarptırdı.

Atatürk´ün‚ Türkiye Büyük Millet Meclisi´ndeki odasında Mısırlı Prenses Kadriye ve eşini kabulü.

1920 - Büyük Edirne Kongresi gerçekleştirildi.

1920 - TBMM‚ İslam dünyasına bir bildiri yayınladı.
Atatürk´ün‚ Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Anadolu Ajansı aracılığıyla İslâm âlemine bildirgesi: "...İşte biz‚ bir taraftan müstevlileri geldikleri yerlere kovmak diğer taraftan aldatılan ve karışıklığa itilenleri yola getirmekle meşgul olduğumuz bir zamanda sizi hakikatten haberdar etmek istedik! ...Orduyu terhis etmek‚ köylülere Kuva-yi Milliye´yi asi tanıtmak‚ milleti kendine şeref veren en asil ve civanmert evlâdına karşı şüphe ve tereddüde düşürmek‚ barışı hazırlamak için İngiliz emri altında çalışan vatansızların ilk işi oldu!"

Atatürk´ün‚ Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin gizli oturumda askerî ve siyasî vaziyet hakkında konuşması.

1919 - Atatürk´ün‚ Süleymaniye´de İsmet (İnönü) Bey´i evinde ziyareti ve kendisine söyledikleri: "...Ben yerleşinceye kadar sen de bana yardım edeceksin ve iş başladığı vakit yanıma geleceksin!" (Kaynaklarda bu ziyaretin tarihi belirtilmemiştir. Biz‚ bu tarihin‚ Atatürk´ün Samsun´a hareketinden önceki günlere rastlaması gerektiğini düşünüyoruz).

1917 - Atatürk´ün başyaverliğine atanan Salih (Bozok) Bey´in İstanbul´da Diyarbakır´a gelişi.

1915 - Atatürk´ün‚ erlerin yorgun düşmesi nedeniyle başarısızlık gösteren 72. Alay´ın 3. Tabur Komutanı Binbaşı Mahmut Bey´e söyledikleri: "Dün yapılması emrolunan taarruzu sonuna kadar bitirecek ve karşınızdaki düşman siperlerini zaptedeceksin! Göndereceğim taze asker sizinle ancak bu şartla yer değiştirecek! Askerlerinizi‚ düşman siperlerini zapt ve işgal etmek üzere yönlendirme ve uyarmada başarısızlığınız ve yahut askerinizin bir münasebetsizliği halinde yerinizi alacak yeni kuvvet evvelâ sizi ortadan kaldıracak ve ondan sonra yerinize geçecektir" (Bu tabur‚ 9/10 Mayıs 1915 günkü düşman taarruzlarını karşılamada büyük yararlık ve fedakârlıklar göstermiştir).

1912 - Atatürk´ün‚ Derne´de Aynımansur Karargâhı´ndan‚ Selanik´te Salih (Bozok) Bey´e mektubu: "...Biz vatana borçlu olduğumuz fedakârlık derecelerini düşündükçe bugüne kadar yapılan hizmeti pek değersiz buluyoruz. Vicdanımızdan gelen bir ses‚ bize vatanın bu sıcak ve samimî ufuklarını tamamen temizlemedikçe‚ gemilerimizin Tobruk‚ Derne‚ Bingazi ve Trablusgarp limanlarında tekrar demir atmış olduğunu görmedikçe vazifemizi bitirmiş sayılamayacağımızı ihtar ediyor! ...Vatan mutlaka selâmet bulacak‚ millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selâmetini‚ kendi saadetini memleketin ve milletin selâmet ve saadeti için feda edebilen vatan evlâtları çoktur."

ANNELER GÜNÜ

Başta Zübeyde Annemiz olmak üzere bütün Annelerin Anneler Günü kutlu olsun.


  
10.05.2010 14:51 Pazartesi #25

NaxHar
Atatürk Günlüğü

10 Mayıs 2010

Günün Fotoğrafı:Günün Sözü:

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı‚ Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir.

M. Kemal ATATÜRK

Tarihte Bugün:

1934 - Atatürk´ün‚ akşam Celâl (Bayar) Bey´in evine gidişi‚ geç saatlerde Çankaya´ya dönüşü.

1933 - Atatürk´ün‚ Türk bağımsızlık savaşı ve inkılâbımız üzerine sohbet esnasında söyledikleri: "...İki Mustafa Kemal var: Biri ben‚ fert olan‚ fani olan Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal´den ise "Ben" diye bahsedemem. Ondan ancak "Biz" diye bahsedebilirim. O Mustafa Kemal‚ yani sizler‚ bu akşam etrafımda olanlar‚ memleketin her köşesinde çalışan köylüler‚ uyanık‚ aydın‚ vatansever‚ milliyetçi vatandaşlar... İşte ben onların hayalini tespit ediyorum‚ onların hayalini gerçekleştirmeye çalışıyorum. O Mustafa Kemal‚ ölmez! O‚ Türk milletinin ihtiyaçları ile beraber‚ gitgide uyanan şuuru ile beraber‚ gelişe gelişe ebedî olarak yaşayacaktır. Bizde cumhuriyeti yapan‚ inkılâbı yaratan‚ o "Biz" diye ifade edebileceğim Mustafa Kemal´dir!"

1932 - Atatürk´ün‚ kendi tavlalarında yetiştirilen "Çankaya" adlı bir yaşındaki İngiliz tayını Nis´teki süvari yarışmalarında başarı kazanan Teğmen Saim Bey´e armağan edişi.

1926 - Atatürk´ün‚ Tarsus´tan hareketle saat 22.00´de Mersin´e gelişi.

1922 - Moskova Büyükelçisi olan Ali Fuat Paşa (Cebesoy)‚ Sovyet görevlilerin "içinde casusuluk belgeleri var" diyerek iade etmedikleri çanta yüzünden 15 elçilik görevlisi ile birlikte Moskova´yı terk etti.

Atatürk´ün‚ Ankara´da Ziraat Mektebi´ni ziyareti‚ derslere girişi ve okulun faaliyetleri hakkında bilgi alışı.

1921 - Mustafa Kemal Paşa‚ TBMM´de ´´Müdafaayı Hukuk Grubu´´nu kurdu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu"nun kuruluşu.

Mustafa Kemal tarafından TBMM´ne "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu"nun kurulmasına kendisinin Grup başkanlığına seçilmesi.

Büyük Millet Meclisi´nde "Birinci Grup" diye adlandırılacak ve daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası´nın da biçimlenmesini sağlayacak olan‚ Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Grubu kuruldu.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu:

İlk TBMM´de Mustafa Kemal Paşa etrafında toplanan cemiyetin eski üyeleri olan parlamenterlerin kurdukları grup. Adını Sivas´ta kurulan bu addaki cemiyetten almıştır. 20.10.1923 tarihine kadar (Halk Fırkasının kuruluşuna kadar) görevde olan bu grup Halk partisine temel olmuştur.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Sözlüğü 1918-2000

General Harington´un‚ İngiliz Savunma Bakanlığı´na telgrafı: "...Kanaatimce‚ Mustafa Kemal tamamen haşindir. Bizim içerdeki ve dışardaki güçlerimizi pek iyi bilmektedir. Tarafsızlık çabalarımıza inanmamaktadır. Yunanlıları tekrar yeneceğinden ve sonra bizi önüne katacağından muhtemelen emindir..."

1920 - Ahmet Aznavur´un Adapazarı´nı işgali.
Anzavur Ahmed´e bağlı kuvvetler‚ Adapazarı´nı ele geçirdi.

Mustafa Kemal‚ Chicago Tribune gazetesi muhabiri Williams ile konuştu.
Atatürk´ün‚ "Chicago Tribün" muhabirine demeci: "...Milliyetçilerin görüşü şudur: Türkiye‚ Türkler içindir ve Türkiye bağımsız olmalıdır. Mütareke imza edildiği zamanki sınırı esas sayıyoruz. Bu sebeple antlaşma şartlarının bu görüşe uymayan kısımlarına karşı mücadele edilecektir!"

1919 - İtilaf Devletleri temsilcileri‚ Paris´te‚ Yunanlıların İzmir´i işgali konusunda karar aldı.

Paris´te İtalya´nın katılmadığı görüşmelerde İzmir´in nasıl işgal edileceği tartışıldı. Venizelos Osmanlı hükümetine sadece 12 saat önceden haber verilmesini ve tabyaların Müttefiklerin eline geçmesinden sonra Yunan komutanlığına teslim edilmesini istedi.

1917 - Atatürk´ün‚ -4. Kolordu Komutanlığı´ndan 20. Kolordu Komutanlığı´na atanan- Albay İsmet (İnönü) Bey´i‚ saat 18.00´de Ergani Madeni yolu üzerinde karşılaması‚ gece onunla uzun sohbeti.

1916 - Atatürk´ün‚ Rusların son zamanlarda destek kuvveti alması nedeniyle 16. Kolordu birliklerine‚ cephede ne şekilde hareket edileceğini bildiren yazılı emri.

1915 - Atatürk´ün‚ Arıburun Kuvvetleri Komutanı olarak muharebeleri idare ettiği tepeye -3. Kolordu Komutanlığının günlük emriyle- "Kemalyeri" adının verilmesi.

Atatürk´ün‚ 19. Tümen birliklerine emri: "Bölge komutanları ve alay komutanları‚ savaşın durum ve gidişini daima yakından izleyerek çıkacak fırsattan faydalanıp‚ daima zafere doğru yürümeyi asıl amaç edinmelidirler!"

Atatürk´ün‚ Arıburnu cephesinin durumu ve geleceği hakkında Kuzey Grubu Komutanlığı´na raporu: "Arıburnu´ndaki düşmanı bir an evvel denize dökmek lâzımdır. Bunun için Arıburnu kuvvetlerini ağır topçu ile ve bir tümen taze kuvvetle takviye etmek gerekir." (Kuzey Grubu Komutanlığı 12 Mayıs 1915 tarihli cevabında bu rapordaki önerileri uygun bulduğunu bildirmiştir).

1915 (9-10) - Arıburnu cephesinin sağ yanından taze kuvvetlerle taarruza geçen İngilizlerin‚ 19. Tümen´e bağlı birlikler tarafından ağır kayıplar verdirilerek püskürtülmesi.

1909 - Mustafa Kemal‚ Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa´nın kurmaybaşkanı olarak‚ Arnavutluk harekatına katıldı.


  
11.05.2010 07:55 Salı #26

NaxHar
Atatürk Günlüğü

11 Mayıs 2010

Günün Fotoğrafı:Günün Sözü:

Dünyada herşey için‚ medeniyet için‚ hayat için‚ başarı için‚ en hakiki mürşit bilimdir‚ fendir.

M. Kemal ATATÜRK

Tarihte Bugün:

1938 - Atatürk‚ çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.

Atatürk´ün‚ Başbakanlığa gönderdikleri 11 Haziran 1937 tarihli telgrafla hazineye hediye ettikleri çiftliklerinin resmî işlemlerinin tamamlanarak kendisi tarafından imza edilmesi.

Atatürk´ün‚ mülkiyeti üzerinde olan -11 Haziran 1937 günkü bağışı dışında- Ulus Matbaası´nı‚ bütün demirbaş eşyası ve civarındaki arsalarıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi´ne bağışlaması (Atatürk‚ bugün ayrıca Hipodrom ve Stadyum civarındaki arsaları ve çarşı içerisindeki bir otel ve altındaki dükkânları da Ankara Belediyesi´ne bağışlayarak resmî işlemlerini imzalamıştır).

1937 - Atatürk´ün‚ Ankara Halkevi´nde Cevat Abbas Gürer´in "Atatürk ve 19 Mayıs" konulu konferansını takiben Halkevi´ne gelişi ve halkoyunlarını izleyişi.

1935 - Atatürk´ün‚ İngiliz Kralı V. George´a tahta çıkışının 25. yıldönümü nedeniyle tebrik telgrafı.

1928 - Ankara okullarının beden eğitimi şenliği ve Atatürk´ün‚ beden eğitimi gösterileri yapan öğrencilerin geçit törenini izlemesi.

1926 - Atatürk´ün‚ Mersin´den Ertuğrul yatı ile Silifke´ye hareketi.

1924 - Atatürk´ün‚ Çankaya´da Macar Elçisi Tahy de Tahvar´ın güven mektubunu kabulü ve Elçi´nin söylevine cevap konuşması.

Atatürk´ün‚ Ankara Belediye Başkanı Asaf (ilbay) Bey´i‚ Orman Çiftliği kurulması için düşünülen arazi üzerindeki çadırlı karargâha çağırarak direktifi: "...Burada bir çiftlik kurmak istiyorum. Bu çiftliğin faydası‚ memlekette çağdaş ziraat usulünü yerleştirmek için bir örnek teşkil etmesi olacaktır. Modern bir çiftliğe gerekli bütün tertibat ve araçlara sahip olunmalıdır."

1921 - Atatürk´ün‚ "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu" umumî heyet toplantısında Grup Başkanlığı´na seçilmesi.

1920 - Mustafa Kemal´in Osmanlı Hükümeti (İstanbul Hükümeti) tarafından ölüme mahkûm edilişi.
(Bu karar 24 Mayıs 1920´de Padişah tarafından onaylanmıştır.)

Mustafa Kemal Paşa´nın İstanbul´da Divan-ı Harp tarafından idam edilmesi kararı‚ beraberinde idama mahkum edilenlerin isimleri: "Kara Vasıf‚ Ali Fuat Paşa‚ Ahmet Rüstem Dr. Adnan‚ Halide Edip"

1920 - Nemrut diye adlandırılan Mustafa Paşa başkanlığındaki Divan-ı Harp‚ başta Mustafa Kemal olmak üzere Vasıf Bey (Kara)‚ Ali Fuat Paşa (Cebesoy)‚ Alfred Rüstem Bey‚ Dr. Adnan Bey (Adıvar) ve Halide Edip (Adıvar) gibi isimleri Kuva-yı Milliye adlı kuruluşta "bozgunculuk" yaparak‚ halkı zorla askere almak‚ İttihatçılarla işbirliği yapmak vb. suçlardan dolayı gıyaplarında idama mahkum etti.

Atatürk´ün‚ İstanbul´da Divan-ı Harp tarafından idama mahkûm edilmesi.
(Kararın‚ Padişah tarafından onayı: 24 Mayıs 1920).


Atatürk´ün‚ Kılıç Ali´nin ayrılışı nedeniyle kendisine telgraf çeken Antep Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti´ne cevabı: "Pek kıymetli olsa bile‚ vatanın müdafaasını bir tek şahsa bağlı bulundurmak uygun değildir. Orada Kılıç Ali Bey´le beraber yetişmiş büyük vatanperverler vardır. Ve sizlerin her birinizden Kılıç Ali Beyin önüne geçecek hizmetler bekleriz. Metin olunuz‚ telâş etmeyiniz; birliklerinizi emniyetle muhafaza ediniz."

1920 - Ana hatları 24 Nisan 1920´de San Remo Kanferansı´nda kararlaştırılan Sevr Antlaşması‚ 11 Mayıs 1920´de incelenmek üzere Osmanlı Hükümeti´ne verilmişti.

İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik (Okday) Paşa´ya‚ San Remo´da saptanan barış antlaşması taslağı bildirildi; Tevfik Paşa bunu bağımsız devlet anlayışına uygun görmedi.

SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI ( http://www.ataturktoday.com/RefBib/SevrBarisAntlasmasi.htm )

1920 - Hariciye Vekili Bekir Sami başkanlığında bir kurul Moskova´ya doğru yola çıktı.

İktisat Vekili Yusuf Kemal (Tengirşenk) ile Hariciye Vekili Bekir Sami (Kunduh) Sovyetler Birliği ile anlaşma yapmak üzere Moskova´ya hareket etti.

1919 - 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği´ne atanan Atatürk´ün‚ İstanbul´dan Sivas Vilâyeti´ne‚ Canik Müstakil Mutasarrıflığı´na ve Sivas´ta 3. Kolordu Komutanlığı´na‚ bölgede faaliyette bulunan eşkiyaların miktarı ve mahiyetleri hakkında bilgi isteyen telgrafı: "...Bu bilgi mülkî makamlarla askerî makamların yazışmaları ile tespit edilecek ve Kolordu Komutanı Albay Selâhattin Bey bu bilgiyi Samsun´da bana verecektir." (Bu telgraf‚ Atatürk´ün müfettişlik vazifesine daha İstanbul´da iken başladığını göstermektedir).

1919 - İtalyanlar Marmaris‚ Fethiye ve Bodrum´u işgal etti.

Bir kısım Amerikan savaş gemilerinin İzmir´e gelişi.

Mardin bölgesinde Ali paşa ayaklanması.

1918 - Atatürk´e‚ Harp Madalyası verilmesi.

1915 - Başkomutan Vekili Enver Paşa´nın‚ öğleden sonra‚ 3. Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa´yla Kemalyeri´ndeki "Arıburun Kuvvetleri Karargâhına gelişi‚ cephe hakkında Atatürk´le görüşmesi‚ bütün subay ve erlere gösterdikleri cesaret ve fedakârlık sebebiyle takdir ve tebriklerini bildirmesi.

Atatürk´ün‚ 19. Tümen birliklerine emri: "Daima tetikte bulunulacak‚ açıkgöz ve cesur keşif kolları düzenlenerek düşmanın durumu keşfedilecek ve düşmanın keşif kollarını tutsak almaya ve keşfine engel olmaya pek ziyade önem verilecektir. Düşman yakınında bulunan siperlerin‚ çok askerle tutulacak surette bir an önce uzatılıp genişletilmesine olağanüstü önem verilecektir."

1914 (11-12) - Atatürk´ün Sofya´da Askerî Kulüp´te tertiplenen kıyafet balosu´na katılması (Atatürk bu baloya yeniçeri elbisesiyle gitmiştir.)  
Paylaş 
Sayfa: 1.2.[3].4.5.6.7